šlamu

šlamu
šlamù interj. Jn(Nj), NdŽ, Trgn, šlàmu Všk, Lb kartojant nusakomas šiugždėjimas, šlamėjimas: Vakare einant namo kažna kas šlàmu šlàmu iš rugių Rgv. Žiūriu – žmogus šlàmu šlàmu par ganyklą eina Rs. Kai rudenį esti epušės lapeliai padžiūvę, tai rodos, kad kas ateina šlamù šlamù šlamù Vdšk. Klausau, kad tę kas šlamù šlamù šlamù (eina) Pv. Tiktai gaidys kakariekū – obuoliai visi šlamù šlamù šlamù ant šakų (ps.) Vdn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • šlamuotas — šlamuotas, a adj. (1) DŽ, NdŽ 1. apneštas šlamais: Šlamuotas beržas – šlamais aptekęs Gd. Šlamuotą pievą reik pavasarį nugrėbstyti Ggr. 2. kuriame yra įmišusių šlamų: Šlamuotas šienas Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamūkšt — interj. sunkiam nukritimui žymėti: Tik šlamūkšt maišas nuo vežimo! Sb. Šlamūkšt ir atsiklaupė upelėj (eidamas patamsy liepteliu) Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamutis — šlamùtis sm. (2) DŽ, NdŽ, Lkš bot. toks graižažiedžių šeimos augalas (Helichrysum): Smiltyninis šlamutis (H. arenarium) LBŽ. Darželinis šlamutis (H. bracteatum) LBŽ. Geltoni tiej šlamùčiai Kpč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamūkštelėti — šlamūkštelėti, ėja, ėjo intr. sunkiai, su garsu nukristi: Man matos, kad tie paltai tuoj šlamūkštelės žemėn Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamuoti — šlamuoti, uoja, ãvo tr. NdŽ teršti šlamais, šiukšlinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamurkė — ךlamùrkė (hibr.) sf. (1) End landynė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamai — šlãmai sm. pl. (2) NdŽ, Vvr, KlvrŽ, Šts, šlamaĩ (4) Š, Grdm, Trk 1. šiukšlės, sąšlavos, šapai, šlamštai: Sugrėbstyti, suvarinėti šiaudai, virbgaliai bus šlamaĩs J. Pilna troba šlãmų Kl. Matai, kiek dar šlamų̃ prišlaviau – pilną kertę Ms. Jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšlamėti — įšlamėti, į̃šlama, ėjo intr. 1. Š, NdŽ, KŽ keliant šlamesį įeiti, įvažiuoti: Aš vieną vakarą sėdžiu atsidaręs duris, tik kažkas šlamu šlamu ir įšlamėjo ant vidų Ps. Buvo i pri mūso įšlamėjusi, tautiškais drabužiais apsivilkusi – kaspinai žeme… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamukas — 1 šlamùkas sm. (2) 1. LBŽ(Pn, Ukm), DŽ, NdŽ žr. šlamutis. 2. NdŽ, Ln, Tr bot. toks graižažiedžių šeimos darželių augalas, sausiukas (Xeranthemum annuum): Šlamùko lapeliai kieti, šlama Kvr. Šlamukiùkai nedideli, geltoni Kvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamukas — 2 šlamùkas, ė smob. (2) žr. 1 šlamas 3: Koks ėmė šlamùkas, už tokio ėjo Mžš. Gi to Amiliutė, Alžbietėlė šlamukė̃lės tokios (suvargusios, neišvaizdžios), iš biednų paeina Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”